Skip available courses

Available courses

 • Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan, pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengajaran;pengintergrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.

 • Kajian Komunikasi Interaksi Pelajar PPG

  Untuk makluman pihak tuan/puan satu kajian berkaitan Komunikasi Interaksi di kalangan pelajar PPG di IPG sedang dijalankan. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti masalah komunikasi interaksi di kalangan pelajar PPG yang sedang mengikuti pengajian secara jarak jauh. Surat kebenaran menjalankan kajian adalah seperti di lampiran.

  3. Sehubungan dengan itu, mohon tuan/puan dapat menjawab soal selidik ini secara atas talian sebagaimana berikut :-

  Soal selidik Kajian Komunikasi Interaksi Bagi Pelajar PPG

  Guest access
 • Pakej ini dihasilan bagi keperluan Kursus menghasilkan media atau objek pembelajaran bagi kegunaan pembelajaran atas talian (OLL - online learning) untuk Program Pengsiswazahan Guru (PPG). 

  Kursus ini mempunyai tiga (3) urutan proses, bermula dengan aktiviti perancangan pengajaran (instructional planning), membina objek pembelajaran (learning object) dan seterusnya merekabentuk dan membina proses pembelajaran menggunakan LMS (Learning Management System - Sistem Pengurusan Pembelajaran) iaitu pakej Moodle.

  Sebagai seorang pensyarah IPG, tugas utama adalah melatih dan membimbing siswazah guru (guru pelatih) dalam pelbagai ilmu dan kemahiran keguruan. Dari itu kita semestinya mempunyai kepakaran dalam bidang ilmu pengetahuan dan kemahiran keguruan. Apakah ilmu pengetahuan dan kemahiran keguruan yang perlu kita kuasai? Dalam abad ke-21 ini, seseorang pendidik seharusnya mempunyai "Technological Pedagogical and Conten Knowledge" (TPACK), supaya dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.

  Guest access

Skip Main menuSkip Navigation

Navigation

Skip logo

logo

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 Today Wednesday, 2 September 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30